ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา

พวกเราจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังเกรดพรีเมี่ยม

เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม บริษัท เอี่ยมบูรพา

กว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของ คุณสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ได้ประสบผลสำเร็จในการก่อตั้ง บริษัท เอี่ยมเฮง เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยต่อมาได้มองว่าจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังกันเป็นจำนวนมาก ทางคุณสมศักดิ์ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอี่ยมบูรพา ขึ้นมาเพื่อใช้ผลิตแป้งมันสำปะหลังจากการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะปลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การส่งออก

เรามีความเป็นเลิศในการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรามีลูกค้าที่เราจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังให้หลายร้อยรายและส่งออกกว่า 20 ประเทศ และเราคิดว่า เราเป็น 1 ใน 5 ผู้ผลิตและผู้ส่งออกด้านแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย

การพัฒนา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้ว่างใจจากลูกค้าทุกท่าน เพราะเราคิดว่าลูกค้า คือกุญแจสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุง เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า สุดท้ายคือการพัฒนาคุณภาพ อาชีพแหล่งชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงาน

ใบรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าของเรา

กลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพา ได้รับรองคุณภาพของสินค้าด้วยใบรับรอง มาตรฐานสากล ในการควบคุมการผลิตทำให้สินค้ามีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

GMP

GMP

ISO 9001

ISO 9001

ISO 22000

ISO 22000

HACCP

HACCP

Halal

Halal

GLP

GLP

เทคโนโลยี - ระดับแนวหน้า - เพื่อการผลิต

กลุ่ม บริษัท เอี่ยมบูรพา มีการมองหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอและคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แป้งมันสำปะหลังเป็นแป้งที่มีลักษณะขาวละเอียดมีเนื้อสัมผัสที่ลื่น โดยทำมาจากรากของมันสำปะหลังสดหรือหัวมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ในอาหารคน อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายประเภท เช่น การใช้แป้งมันสำปะหลังมาเป็นวัตถุดิบในการทำผงชูรส, น้ำเชื่อม, ขนมต่างๆ อีกทั้งยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรือสิ่งทอ

แป้งเกรดอาหาร

แป้งมันสำปะหลังเกรดอาหารเพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติหน้าที่ในการผลิตอาหาร รายละเอียด...

แป้งเกรดอุตสาหกรรม

แป้งมันสำปะหลังที่เหมาะสำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมจำพวก กระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และยิปซัมบอร์ด รายละเอียด...

Twin Leaf Brand

แป้งมันสำหลังเกรดอาหาร เกรดอุตสาหกรรม โดยเราผลิตตามความต้องการลูกค้า เหมาะกับลูกค้าสั่งแป้งเฉพาะทั้งสเปคแป้งหรือขนาดบบรจุ รายละเอียด...

แป้งหมาด

เป็นแป้งเกรดอาหารที่ยังไม่ผ่านกระบวนการอบ โดยการนำแป้งมันสำปะหลังหมาด ไปดัดแปรเกรดอาหารอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ขนาดบรรจุที่เราจำหน่าย.

ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดและโลโก้ของสินค้าได้ตามความต้องการทั้งกระสอบขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้

กิจกรรมและข่าวสาร

กลุ่มบริษัท เอี่ยมบูพรา ได้จัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงงานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรมเพื่อชุมชน
  • ข่าวสารต่างๆ

โครงการเกษตรยั่งยืน โดย บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด ได้มีการจัดทำโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เพาะปลูกมันสำปะหลัง

Contract Agreements

วันที่ 20-22 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา (Eiamburapa Group) ได้เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia 2023 (Fi Asia 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Contract Agreements

ในนามบริษัท เอี่ยมบรูพา โดยคุณตติยะ หวังศุภกิจโกศล ร่วมลงนามความร่วมมือในการค้าขายแป้งมันสำปะหลังกับมันเส้น กับ บริษัท China Sichuan Internationnal Supply Mannagement Co., Ltd.วันที่ 29 มีนาคม 2566

กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา ได้ลงนามเซ็นสัญญาโครงการ Smart Supplier 4.0 (SS4)

กับบริษัท สงวนวงษ์ 1994 จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

มอบบ้านโครงการ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ในพื้น ตำบลบึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล ได้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการสร้างบ้าน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับส่วนจังหวัดและได้จัดสรรงบประมาณให้มีการสร้างบ้านทั้งหมด ๔ หลังคาเรือน

มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 200,000 บาท สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๔ คุณตติยะ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ได้มอบเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการเเพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

คุณตติยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ให้กับ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นางจิตรวรรณ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นางจิตรวรรณ กรรมการบริหาร บจก. เอี่ยมศิริแป้งมัน พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ นายอำเภอเบญจลักษ์และนายธนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 7 ส.ค. 2021

สนุบสนุงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (ชุด PAPR) มูลค่า 70,000 บาท

คุณตติยะ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด สนุบสนุงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (ชุด PAPR) มูลค่า 70,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ร่วมสนับสนุนเงินสมทบซื้อและส่งมอบ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลวัฒนานคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น.

คุณทศวรรษ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด ได้ส่งตัวแทนร่วมสนับสนุนเงินสมทบซื้อและส่งมอบ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการของ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะทำงานเพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เอี่ยมบูพรา จำกัด

เอี่ยมศิริร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

เอี่ยมศิริร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ อำเภอภูสิงห์

การสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่าง ไทย-อินเดีย

“จุรินทร์” รุกอินเดีย รอบ 2 เจาะตลาด "แป้งมัน-อาหาร-วัสดุก่อสร้าง" รับอุตสาหกรรมไอทีในเมืองเบงกาลูรู-อินเดีย ปลื้ม คาดสามารถสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

EBP GROUP fight Covid-19

EBP GROUP News1 : EBP GROUP fight Covid-19

ส่งห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชน สนับสนุนเจลล้างมือและแอลกอฮอล์

สนับสนุนเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ณ ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์

เทศกาลงานผลไม้ และของดีเมืองกันทรลักษ์

วันที่ 16/6/2563 คุณตติยะ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จํากัด เข้าร่วมงาน "เทศกาลงานผลไม้ และของดีเมืองกันทรลักษ์" เเละร่วมประมูลทุเรียนภูเขาไฟ ในราคา 159,999.00 บาท ณ ที่ว่าการอําเภอกันทรลักษ์

สมัครงาน

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เราได้ให้ความสำคัญในการ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เรามีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ให้กับพนักงานหลากหลายรูปแบบนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนเรายินดีที่จะได้ร่วมงานกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างองค์กรให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

คุณวริศรา งามรูป

(+66)37-247-691-4 ต่อ 100 ทรัพยากรบุคคล บจ.เอี่ยมบูรพา

คุณฟาริดา เสนาภักดิ์

(+66)45-811-086 ต่อ 2 ทรัพยากรบุคคล บจ.เอี่ยมศิริแป้งมัน

คุณลภัสภาส์ ทะวงษา

(+66)452-106-10 ทรัพยากรบุคคล บจ.เอี่ยมอุบล

คุณสุนิสา กิจผสมทรัพย์

(+66)459-802-84 ทรัพยากรบุคคล บจ.เอี่ยมอำนาจแป้งมัน

คำถาม - ตอบ

เราได้รวบรวมคำถามที่ลูกค้าถามกันเข้ามาบ่อยมาตั้งเป็นคำถามตอบในหัวข้อนี้

  • ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ?

    สินค้าของเราได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GHP, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, Halal, ใบอนุญาตผลิตอาหาร ฯลฯ.

  • เราส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย .

  • เรามีความมุุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยรับฟังปัญหา มุ่งพัฒนาแป้งสูตรใหม่ ด้วยการกำหมดมาตรฐานที่ดี ที่สุดเพื่อคุณภาพในการผลิตสินค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการติดต่อเรา

กลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพา ของเราประกอบด้วยบริษัทในเครือ 4 บริษัท มี บริษัท เอี่ยมบูพรา จำกัด บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัดและบริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่อยู่ : บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด

98 หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โทร :

(+66)37 247 691-4

ที่อยู่ : บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด

49 หมู่ 11 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

โทร :

(+66)45 811 086-9

ที่อยู่ : บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด

199 หมู่ 9 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

โทร :

(+66)45 210 610-3

ที่อยู่ : บจ. เอี่ยมอำนาจแป้งมัน

199 หมู่ 9 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210

โทร :

(+66)45 980 284